Apie Mus

UAB "SAMPERNA" ĮDIEGIA VERSLO VALDYMO SISTEMĄ

UAB „SAMPERNA” siekdama modernizuoti pagrindinius veiklos procesus ir geriau panaudoti įmonės resursus, sukurti naujų paslaugų, kurios bus perkeltos į elektroninę erdvę, įgyvendina projektą „UAB „SAMPERNA” verslo procesų modernizavimas” (03.3.1-LVPA-K-806-01-0297) pagal 2014-2020m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT”. ES investicijos projektui skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pagrindinis tikslas – įdiegti verslo valdymo sistemą, kurios pagalba galima valdyti užsakymų priėmimą, automatiškai registruoti gedimus, planuoti darbus ir medžiagų apskaitą, pagerinti aptarnavimo kokybę.

Projekto metu bus įdiegta verslo valdymo sistema, įsigyta programinė įranga verslo valdymui ir kompiuterinė įranga, skirti pagerinti įmonės programinius veiklos procesų sprendimus. Įgyvendinus projektą ir įdiegus verslo valdymo sistemą tikimasi efektyviau valdyti ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę, automatiškai registruojant ir atsekant visus verslo procesus. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo – 2016 m. kovo 28 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. Įmonė projekto įgyvendinimui pasinaudos 9001,00 eurų parama, savo įmonės nuosavų lėšų investuos 6001,00 eurų.